Privacyverklaring & cookie statement Micostep Trapmatten

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Jillco Kunststofservice BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
• wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereis;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Jillco Kunststofservice BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
• NAW gegevens
• Telefoonnummer
• Factuuradres
• Emailadres
• Betalingsgegevens

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont geen advertenties.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU.
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben geen bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Verder staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Jillco Kunststofservice BV
Twijnderstraat 55
6006NW Weert
[email protected]
+31 495 548839

Cookie statement

Jillco Kunstofservice BV draagt zorg voor het optimaal functioneren van haar website. Om ervoor te zorgen dat de website goed functioneert, maken we gebruik van technieken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, zoals cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden geplaatst door websites die je bezoekt. Websites gebruiken cookies om de gebruikers te helpen om efficiënt te navigeren en bepaalde functies uit te voeren. Cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website mogen zonder toestemming geplaatst worden. Alle andere cookies moeten worden goedgekeurd voordat ze in de browser kunnen worden geplaatst.

Typen Cookies

We onderscheiden 4 soorten cookies:

  1. Strikt noodzakelijk
  2. Functioneel
  3. Analytisch
  4. Marketing

Strikt noodzakelijk

Strikt noodzakelijke cookies maken de kernfunctionaliteiten van de website mogelijk. De website kan niet goed worden gebruikt zonder de strikt noodzakelijke cookies. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de keuzes die je maakt met betrekking tot het gebruik van cookies maar ook gebruikersaanmelding en accountbeheer.

Niet-strikte noodzakelijke cookies, type 2, 3, en 4 uit bovenstaande opsomming, verwerken persoonsgegevens buiten je zicht veld. Daarom vragen wij je toestemming voor wij deze cookies plaatsen.

Functioneel

Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden, bijv. taal, tijdzone en verbeterde inhoud. Hierdoor hoef je jouw voorkeuren niet steeds opnieuw in te geven zodat de website makkelijker te gebruiken is. We verwerken hierbij geen persoonsgegevens anders dan voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens worden ingevuld, bijvoorbeeld zoals bij het invullen van een contactformulier.

Analytisch

Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de website zodat we de functionaliteit en effectiviteit van de site kunnen verbeteren. We meten bijvoorbeeld de populariteit van bepaalde pagina’s en het klikgedrag op onze website. De externe software die we hiervoor gebruiken is Google Analytics en eventueel Hotjar of Clarity. Deze cookies kunnen niet worden gebruikt om een bepaalde bezoeker direct te identificeren.

Marketing

Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te identificeren, bijv. websites die inhoudspartners zijn, of deel uitmaken van bannernetwerken. Deze cookies kunnen door bedrijven worden gebruikt om een profiel te creëren van de interesses van de bezoeker of om relevante advertenties op andere websites weer te geven.

We gebruiken dit type cookies om ons te helpen relevante advertenties op website van derden (o.a. via advertentie netwerken van Google, Facebook, LinkedIn en andere derden) te tonen aan mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in onze producten. Daarnaast gebruiken we deze cookies om de prestaties van onze advertentiecampagnes te meten.

Op sommige webpagina’s vind je knoppen of embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld Youtube of Facebook. Deze scripts plaatsen soms ook cookies.

Toestemming cookies wijzigen

Als je niet wilt dat onze website cookies kan opslaan, dan kun je dat aangeven in de cookiemelding die je te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heb je onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan kan je de voorkeuren hieronder aanpassen.

Browserinstellingen

Indien je niet wilt dat onze website cookies op je computer kan opslaan, dan kun je dat aangeven in de cookiemelding die je te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heb je onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijg je deze melding niet meer te zien en kan je de voorkeuren aanpassen in bovenstaand overzicht. Je kunt de cookies (indien gewenst) ook verwijderen.

Via je browser instellingen kun je bestaande cookies verwijderen, alle cookies toestaan of blokkeren en voorkeuren voor bepaalde websites instellen. Meer informatie hierover vind je in de Help-functie van jouw browser:

Chrome

Internet Explorer

Firefox

Safari

Raadpleeg voor andere browsers de documentatie van je browserfabrikant.

Je kunt er ook voor kiezen om via je browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeer je alle cookies? Dan werkt onze website minder goed en kun je mogelijk niet van alle functies van deze website gebruik maken. Wij raden je aan om alleen ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kun je doen in bij cookie-voorkeur, onderaan het scherm.

Wijziging cookie statement

Jillco Kunstofservice BV behoudt zich het recht voor om dit cookie statement periodiek aan te passen. De meest recente versie wordt op deze pagina gepubliceerd.
Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar: [email protected]

Versie mei 2024