Ons bedrijfsadres:
Jillco Kunststofservice BV
Twijnderstraat 55
6006 NW Weert
Nederland

Ons postadres:
Jillco Kunststofservice BV
Twijnderstraat 55
6006 NW Weert
Nederland

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 12 05 94 45.

Ons B.T.W.-nummer is NL81 49 61 010 B01.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
-uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
-uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert

De informatie die wij bewaren wordt gebruikt voor intern gebruik, om uw bestelling af te handelen en wordt daarna verwijderd. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internet server en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) voor intern gebruik om uw bestelling af te handelen en wordt daarna verwijderd.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid? Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per e-mail: [email protected]

Over communicatie per telefoon. Als u ons in het kader van een bestelling uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt. Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.